Dziwny ogród

1902-03
olej, p³ótno
Muzeum Narodowe w Krakowie