¦piewaczka, portret Wandy Janakowskiej


olej, płótno, 192 x 132 cm
Lwowska Galeria Obrazów